Рівненська торгово-промислова палата

Rivne Chamber of Commerce & Industry

«Ми впевнено дивимось у майбутнє
і відкриті до ділового співробітництва!»

Рівненська торгово-промислова палата

20.07.2016
Медіація – альтернативний спосіб врегулювання спору

Будь-які конфлікти не вигідно розглядати з негативної точки зору та здійснювати асоціацію їх з ворожнечею та біллю.Це не обов’язково є негативне явище.Часто конфлікти допомагають учасникам, краще зрозуміти свої цілі, відкрити свої невикористані резерви та знайти нові нестандартні рішення.

Конфлікт потрібно розглядати, як відповідний сигнал до необхідності позитивних та кардинальних змін у Вашому житті. Але, конфлікт ефективно розглядати, як додатковий шанс для розвитку та покращення взаємовідносин.

В основі конфлікту звичайно знаходиться ситуація, яка включає протилежні позиції сторін, невідповідність інтересів, бажань опонентів.

На практиці існує п’ять способів урегулювання конфліктів, а саме: змагання, пристосування, ухилення, компроміс і співпраця.При ухиленні жодна сторона не досягає успіху, при змаганнях, пристосуванні та компромісі або одна сторона виграє, а друга програє, чи просто дві сторони йдуть на компромісні уступки.

Лише в ситуації співпраці усі сторони залишаються у виграші!

Медіація (посередництво) є «мистецтвом мирних переговорів» при якому сторони мають можливість зрушитися з мертвої точки і продовжити пошук рішень по мировому урегулюванню ситуації.

Медіація – це альтернативний, позасудовий спосіб врегулювання конфлікту в якому нейтральна третя сторона (медіатор) допомагає сторонам в знаходженні взаємоприйнятного варіанта вирішення їхнього конфлікту.

Медіатором є особа, яка пройшла відповідну підготовку та атестацію, володіє спеціальними знаннями та навичками необхідними для здійснення процедури медіації. Медіатор не має конкретної своєї позиції у Вашій справі. Він приділяє однакову увагу для обох сторін медіації. Медіатор не висловлює своєї критики або будь-яких оціночних суджень відносно Вашого предмету спору.Саме медіатор знаходить шляхи для початку діалогу між сторонами та допомагає їм створити атмосферу взаєморозуміння та обміну думками і ідеями!

Медіатор повинен бути врівноваженим, безпристрасним, толерантним,доброзичливим мати розвинуті творчі та інтелектуальні здібності, володіти необхідними знаннями та навичками для проведення процедури медіації.

Медіатор обов’язково роз’яснює сторонам спору основні принципи на яких базується медіація, узгоджує її правила, контролює правильність здійснення процедури медіації, визначає основні позиції, інтереси та потреби сторін, у разі необхідності проводить зі сторонами індивідуальні зустрічі.

Сама процедура медіації ґрунтується на основних базових принципах без яких медіація не може бути проведена.

Такими принципами є:
 • Добровільна участь сторін в медіації;
 • Конфіденційність процесу;
 • Нейтральність, неупередженість та незалежність медіатора;
 • Самостійність прийняття рішення сторонами.


 • Добровільний принцип медіації полягає в тому, що сторони можуть в будь-який момент припинити процес медіації.

  Конфіденційність процесу означає, що все, що обговорюється сторонами медіації залишається в таємниці.

  Обговорення і/або досягнутий договір можуть бути передані третім особам тільки по спільному рішенню усіх учасників медіації.

  Індивідуальні зустрічі медіатора зі сторонами відбуваються, ще найбільш високому рівні конфіденційності.

  Кожна зі сторін медіації повідомляє про конкретний зміст інформації, яка може бути передана медіатором другій стороні.

  Порушення медіатором принципу конфіденційності може підірвати довіру сторін до нього та навіть припинити процес медіації.

  Стосовно нейтральності, неупередженості та незалежності медіатора, хочу зазначити наступне.

  За згодою сторін медіації може бути оформлений договір про результати медіації.

  Після укладання договору про результати медіації за участю медіатора Ви маєте право укласти в порядку передбаченому законом мирову угоду в суді на розгляді якого знаходиться Ваш спір, посвідчити договір про результати медіації у нотаріуса.

  Звичайно сімейна, комерційна (внутрішньо-організаційна, корпоративна ін.) та кримінальна медіація має свої особливості та специфіку проведення.

  Сімейна медіація.

  Сімейна медіація є досить поширеною, ефективною та результативною у своїй практиці.

  Під час врегулювання сімейного спору шляхом проведення процедури медіації основним пріоритетом виступають права та інтереси дітей.

  Саме на цьому медіатор допомагає сторонам сконцентрувати свою увагу під час проведення сімейної медіації.

  Хочу відмітити та звернути Вашу увагу, що в сімейній медіації діє захист від втручання та розголошення інформації про приватне та сімейне життя сторін.

  Іноді потрібні роки для того, щоб людина, яка відчуває себе кинутою змогла емоційно змиритися із розлученням.

  Участь сторін в сімейній медіації допомагає їм зрозуміти, усвідомити, що їхнім стосункам прийшов кінець і потрібно змінити своє ставлення до даної ситуації,подумати в першу чергу про дітей, їхнє матеріальне забезпечення, умови проживання, навчання та розвиток.

  Іноді сімейна медіація допомагає сторонам вийти на новий рівень взаємовідносин або зберегти існуючий шлюб між собою.

  Сімейна медіація, як правило не проходить за один день з урахуванням великої кількості проблем по яким сторони шукають взаєморозуміння ( місце проживання та утримання дітей, спосіб участі у їхньому вихованню, поділ спільного майна подружжя та ін.).

  Як, медіатор я чекаю від людей в сімейній медіації свідомої поведінки, а також того, щоб їхній розум не буде затьмарений гнівом та стражданнями.

  Дуже багато залежить від мотивації учасників та їхнього бажання урегулювати конфлікт, а також від навиків та досвіду медіатора.

  Хочу зазначити, що чим гостріше конфлікт між подружжям, тим більше вирогідності, що в нього буде втягнута дитина. Діти по різному реагують на розлучення своїх батьків.Досить часто трапляються випадки, коли кожен з подружжя хоче залучити дитину на свою сторону не враховуючи при цьому бажання та думку самої дитини. Дитиною починають маніпулювати,використовувати її у своїх власних та корисливих цілях. За згодою батьків медіатор може провести індивідуальну зустріч із самою дитиною та передати батькам відношення дитини до існуючою сімейної ситуації та її внутрішній стан.Саме медіатор, як незалежна, неупереджена та нейтральна сторона в сімейній медіації може допомогти дитині безболісно перенести розлучення батьків,виявити її дійсну позицію, інтереси та потреби.

  Отже, сімейна медіація також, проводиться за участю дітей.

  В подальшому вважаю, що буде доцільним та правильним в нашій державі ввести на законодавчому рівні обов’язкову сімейну медіацію!

  Кримінальна медіація.

  Проведення медіації у кримінальних справах ґрунтується на відновному правосуддю.

  Відновне правосуддя – це процес в якому всі сторони залучені в подію злочину,приймають рішення про спільне усунення наслідків, які сталися і шляхів запобігання повторення цього в майбутньому.

  Основна ціль відновного правосуддя – це відшкодувати завдану шкоду та найшвидше відновити первинні умови в яких знаходились потерпілий та правопорушник.

  При відновному правосуддю ключовими фігурами є потерпілим та злочинець,завдана шкода не визначається абстрактно, а конкретно сторонами, потреби та права потерпілого знаходяться в центрі уваги.

  Відновне правосуддя доповнює офіційну систему правосуддя та залучає самі сторони та суспільство до ліквідації наслідків злочину.

  Кримінальна медіація допомагає зрозуміти злочинцю, що нести відповідальність означає визнати відповідальність та зобов’язання перед людиною!

  Відновне правосуддя може застосовувати на будь-якому етапі кримінального правосуддя.

  Комерційна медіація.

  Комерційна медіація допомагає врегулювати конфлікт, який виник між партнерами, постачальниками, клієнтами, конкурентами та ін.

  Комерційна медіація застосовується у різних сферах бізнесу: будівництво, енергетика, засоби масової інформації, страхування, інтелектуальна власність, фінансові послуги, постачання товарів та надання послуг, нерухомість, транспорт, освіта, спорт, розваги, охорона здоров’я та фармацевтика.

  Основним для медіатора під час проведення комерційної медіації є дотримання та роз'яснення сторонам принципу конфіденційності, що є важливим для гарантій захисту їхньої комерційної інформації.

  Комерційна медіація характеризується оперативністю проведення тому що, відноситься до категорії «медіація за один день». В бізнесі люди завжди цінуютьсвій час та кошти. Отже, в середньому комерційна медіація на практиці триває 7-9 годин.

  Багато часу приділяється в процесі проведення комерційної медіації індивідуальним зустрічам зі сторонами.

  Лише після того, як стане зрозуміло, що сторони готові обговорювати спільно точки інший план врегулювання конфліктної ситуації, проводиться спільна зустріч на якій відбуваються обговорення, торги, пропозиції та приймається спільне рішення сторонами.

  Комерційну медіацію доцільно проводити за участю адвокатів, які допомагають в інтересах клієнта ефективно та оперативно вирішити існуючий спір.

  Я сподіваюсь, що в скорому часі буде прийнятий в нашій державі Закон України«Про медіацію».

  Медіація почне активно застосовуватися і в Україні та буде мати свій успіх, як і в багатьох інших європейських державах світу.

  Я вважаю, що в медіації є своє велике майбутнє!

  Статтю підготував медіатор по європейським стандартам, адвокат, засновник та директор ПП юридичної фірми «Компроміс-Право», медіатор, ГоловаРівненського відділення ВГО «Асоціації адвокатів України» Олеся Сергієнко  КУРСИ ВАЛЮТ

  USD | finance com uaRUR | finance com ua
  EUR | finance com ua 

  КОНТАКТИ

  Адреса:
  м.Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19

  тел.:
  (0362) 26-38-66, 26-96-74

  тел./ факс:
  (0362) 26-38-66, 26-96-74,

  rcci@rivne.com
  www.rcci.rivne.com