Рівненська торгово-промислова палата

Rivne Chamber of Commerce & Industry

«Ми впевнено дивимось у майбутнє
і відкриті до ділового співробітництва!»

Рівненська торгово-промислова палата

10.04.2013
Звернення до ТПП України Посольства України в Республіці Кіпр про тимчасові обмежувальні заходи на трансакції

введені на підставі положень Надзвичайного Закону 2013 року та рекомендацій Голови Центрального банку Кіпру

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

Примусове забезпечення виконання обмежувальних заходів щодо транзакцій у зв'язку з надзвичайним законодавством від 2013 року

Декрет відповідно до статей 4 і 5

  БЕРУЧИ ДО УВАГИ відсутність реальної ліквідності і наявність значного ризику відтоку вкладів з можливістю спричинити ризик життєздатності кредитних установ з ланцюгом наслідків, що можуть призвести до нестабільності фінансової системи і дестабілізуючих наслідків для економіки і суспільства країни в цілому,
А ТАКОЖ БЕРУЧИ ДО УВАГИ створення за цих обставин надзвичайної ситуації, тому для дотримання громадського порядку і забезпечення громадської безпеки, а також через найважливіші причини, що становлять суспільний інтерес
12 (I) від 2013
 
Міністр фінансів, здійснюючи свої повноваження, надані йому відповідно до розділів 4 і 5 Примусового забезпечення виконання обмежувальних заходів щодо транзакцій у зв'язку з Надзвичайним законодавством від 2013 року, дотримуючись рекомендацій Керівника Центрального банку, видав наступний Декрет:
Коротке найменування 1. Цей Декрет повинен зазначатись як Другий декрет про Примусове забезпечення виконання тимчасових обмежувальних заходів щодо транзакцій у зв'язку з надзвичайною необхідністю, від 2013 року.
Тлумачення 2. (1)  У цьому Декреті, за винятком іншого значення, що випливає з контексту,
«Комітет» означає Комітет, створений на підставі розділу 9 Закону
"Закон" означає Примусове забезпечення виконання обмежувальних заходів щодо транзакцій у зв'язку з надзвичайним законодавством від 2013 року
«дебетова або кредитна, або передплачена карта" означає дебетову або кредитну, або передплачену карту, видану кредитною установою.
(2)  Умови, окрім іншим чином визначених в цьому Декреті, мають значення, надані ним Законом.
Впровадження обмежувальних заходів.  3.  На підставі розділів 4 і 5 Закону, дотримуючись рекомендацій Керівника банку і за згоди Керівника банку, впроваджуються такі обмежувальні заходи:
(a) Максимальна сума для знімання готівкових коштів не повинна перевищувати €300 або їхній еквівалент в іноземній валюті на день, на одну особу в кожній кредитній установі. Усі операції по зніманню готівкових коштів (а саме знімання коштів через дебетові та/або передплачені картки, знімання коштів через каси кредитних установ і знімання коштів за допомогою кредитних карток з балансу безтермінового/поточного рахунку) розраховуються для кожної особи з консолідацією усіх рахунків, які належать зазначеній особі в кожній кредитній установі:
При цьому будь-яка частина максимальної готівкової суми, дозволеної для денного знімання, яка не знімається бенефіціаром протягом дня, до якого застосовується обмеження, може бути знята у будь-який час пізніше.
(b) Обготівковування чеків заборонено.
(c) Безготівкові платежі або перекази вкладів/коштів на рахунки, відкриті за кордоном або в інших кредитних установах забороняються, окрім -
(i) Платежів за операціями, які стосуються звичайної господарської діяльності клієнта, за наданням підтверджувальних документів і такім чином:
(aa) платежі до €5.000 на день на рахунок не становлять предмет будь-якого обмежувального заходу,
(bb) платежі від €5.001 до €200.000 підлягають ухваленню з боку Комітету. Перелік платіжних вимог, що підпадають під цю категорію, подається до Комітету відповідною кредитною установою на щоденній основі із зазначенням суми кожного платежу, загальної суми всіх платежів, а також кількості платежів, що підпадають під цю категорію. Комітет у своєму рішенні, яке він має прийняти протягом 24 годин, повинен урахувати стан резерву ліквідності кредитної установи.
(cc) платіж на суму понад  €200.000, за умови попереднього ухвалення з боку Комітету, одержується після урахування стану резерву ліквідності кредитної установи.
(ii) платежів, призначених для заробітної плати працівників, за представленням підтверджуючих документів.
(iii) витрат на проживання до €5.000 за квартал, а також оплата за навчання особи, яка навчається за кордоном і є для резидента Кіпру родичем першого рівня, за представленням підтверджуючих документів:
При цьому платежі для витрат на проживання повинні задовольнятися тільки після подання до відповідної кредитної установи документів, які встановлюють, що особа, яка одержує платіж та/або переказ вкладів/коштів, навчається за кордоном і є для резидента Кіпру родичем першого ступеню:
Крім того, за умови, що видатки на навчання повинні сплачуватись тільки навчальній установі бенефіціара за поданням відповідних підтверджуючих документів.
(iv) платежів та/або переказів в межах Республіки, через дебетові та/або кредитні, та/або передплачені картки.
(v) платежів та/або переказів за межі Республіки через дебетові, та/або кредитні, та/або передплачені картки, якщо вони не перевищують €5.000 на місяць на особу в кожній кредитній установі.
Офіційна газета,
Третя частина (І)
27.3.2013.
(d) Забороняється закривати строкові вклади до завершення їхнього терміну, якщо тільки кошти не використовуються для погашення кредиту в межах однієї самої кредитної установи і за умови, що позика була надана до набуття чинності Першого Декрету про Примусове забезпечення виконання тимчасових обмежувальних заходів щодо транзакцій у зв'язку з надзвичайною необхідністю від 2013 року.
(e) За настанням першого терміну погашення строкових вкладів, найвища сума між €5.000 або 10% від загальної суми відповідного вкладу повинна, на вибір вкладника, або переказуватися до безстрокового/поточного рахунку, або зараховуватися до нового строкового вкладу у тій же самій кредитній установі.   Для суми, що залишається, термін оплати подовжується на один місяць.
При цьому для строкового вкладу фізичної особи дозволяється переказ €300 щоденно на особу до безстрокового/поточного рахунку в межах однієї самої кредитної установи.
(f) Суми, що перераховуються зі строкового вкладу на безстроковий/поточний рахунок, повинні підпорядковуватися обмежувальним заходам, застосовним до безстрокових/поточних рахунків.    
(g) Експорт банкнот євро та/або банкнот іноземних валют заборонений за кордон у сумі понад €1.000 або еквіваленті в іноземній валюті на фізичну особу на день. Керівник Департаменту митно-акцизного контролю повинен забезпечити виконання цього заходу.
(g) Кожна фінансова операція, платіж та/або переказ, яка не була виконана до набуття чинності цього Декрету, становить предмет обмежувальних заходів, що передбачуються в цьому Декреті:   
При цьому будь-яка фінансова операція, платіж та/або переказ, яка не була оброблена кредитною установою до набуття чинності цього Декрету, скасовується і повинна подаватися заново.
(i) Кредитні установи не повинні здійснювати безготівкові перекази, які сприяють обходу обмежувальних заходів.  
(j) Обмежувальні заходи застосовуються до всіх рахунків, платежів та переказів, незалежно від назви валюти.  
(k)  Забороняється перевозити банкноти євро та/або банкноти іноземних валют в регіони Республіки, де Республіка не здійснює ефективний контроль, на суму понад  –
(i) €300 або в еквіваленті іноземної валюти на день на фізичну особу, яка має своє постійне місце проживання в Республіці,
(ii) €500 або в еквіваленті іноземної валюти на день на фізичну особу, яка має постійне місце проживання за кордоном.
Керівник Департаменту митно-акцизного контролю повинен забезпечити виконання цього заходу.
Винятки. 4.  Звільнюються від застосовування обмежувальних заходів:
a.  Усі нові кошти, що перераховуються до Республіка з-за кордону
b.  Зняття готівки з використанням кредитної та/або дебетової, та/або передплаченої карти, виданої іноземними установами, з рахунків за кордоном
c.  Переведення в готівку чеків, виданих за рахунками, відкритими іноземними установами за кордоном
d.  Зняття готівкових коштів з рахунків кредитних установ у Центральному банку.
e.  Республіка.
f.   Центральний банк.
g.  Дипломатичні місії.
h.  Платежі, які були дозволені Комітетом.
Скасування
Декрету.
Офіційна газета,
Третя частина (І)
27.3.2013.
5. Перший Декрет про Примусове забезпечення виконання обмежувальних заходів щодо транзакцій у зв'язку з надзвичайною необхідністю від 2013 року скасовується.
Термін дії цього
Декрету.
6. Цей Декрет застосовуватиметься протягом п'ятиденного періоду, починаючи з дня його публікації в Офіційній Газеті Республіки.

КУРСИ ВАЛЮТ

USD | finance com uaRUR | finance com ua
EUR | finance com ua 

КОНТАКТИ

Адреса:
м.Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19

тел.:
(0362) 26-38-66, 26-96-74

тел./ факс:
(0362) 26-38-66, 26-96-74,

rcci@rivne.com
www.rcci.rivne.com