Рівненська торгово-промислова палата

Rivne Chamber of Commerce & Industry

«Ми впевнено дивимось у майбутнє
і відкриті до ділового співробітництва!»

Рівненська торгово-промислова палата

12.05.2014
Автономний преференційний торговий режим ЄС для України

Дія автономного преференційного торгового режиму ЄС для України надає преференції для цілих груп товарів.
Відкрита майже вся товарна номенклатура  0101-0714; 0801-2009; 2010-3914; 3915-5007; 5101-6217; 6301-7229; 7301-8548; 8601-9706.
Медикаменти групи 30; товари з деревини груп 47,48,49; дорогоцінне і напівдорогоцінне каміння і метали групи 71, сталеливарна продукція і вироби з неї груп 72, 73; мідь, нікель, вироби з них груп 74, 75, 76.
Відкриті:  майже вся сільськогосподарська продукція: 0101-2306;  хімічна продукція 2801-2942;  добрива групи 31.
Відкриті цілі позиції товарів груп 32, 35, 38, 39 та ін.  

Правила походження товарів
Підставою для застосування до товарів торговельних преференцій має є сертифікат походження EUR.1. При цьому, діятимуть правила походження товарів відповідно до Регламенту ЄК № 2454/93, яким введено в дію положення Митного кодексу ЄС (Регламент Ради № 2913/92). З моменту початку тимчасового застосування торговельних положень Угоди про асоціацію  вводяться в дію правила походження товарів, які передбачені Угодою і вони не ідентичні правилам діючої Генеральної системи преференцій. Правила походження за автономними торговими преференціями, як правило, є більш ліберальними.
Це означає, що якщо походження не може бути встановлено за допомогою конкретного правила щодо продукту за АТП, дана компанія все ще може використовувати переваги за схемою ГСП, яка діє сьогодні для України та для використання якого необхідно отримати сертифікат форми А.
Таким чином, за українськими експортерами залишається право вирішувати в рамках якого режиму здійснювати експорт до ЄС: АПТР або GSP.  Протягом дії преференційного режиму сертифікати походження  EUR.1 будуть видаватися ТПП України та її регіональними підрозділами ТПП.

Основні Вимоги ЄС на продукцію, що експортується з України:
1. правило прямої поставки;
2. пред’явлення єдиного транспортного документа, який супроводжує товар з України;
3. оформлення сертифікату ЕUR-1.

Сертифікат EUR-1 видається на товари, що експортуються до країн ЄС в рамках Автономних торгових преференцій, наданих ЄС для України, на які розповсюджується дія зазначених преференцій, та які задовольняють умовам правил визначення країни походження товарів за постановою Комісії ЄС 374/2014 від 16.04.2014 та 2454/93 (Розділі 4 Глави 2 параграфа 2)
Відповідно до положень статті 98 Регламенту ЄС країною походження товару вважається Україна, якщо товар був повністю вироблений на її території, або підданий достатній обробці/переробці.

Товарами, повністю виробленими в Україні вважаються:
  • корисні копалини, добуті з надр;
  • продукція рослинного походження, вирощена або зібрана в цій країні;
  • живі тварини, яки народжені та вирощені в країні;
  • продукція, отримана від цих тварин;
  • продукція, яка отримана в результаті мисливського та рибальського промислів;
  • продукція морського риболовства та інші продукти, яки добуті з морях судами за межами територіальних вод;
  • продукція, одержана на борту переробного судна цієї країни виключно з продукції, зазначеної  попередньо;
  • продукція, одержана з морського дна або з морських надр за межами територіальних вод цієї країни, за умови, що ця країна має виключне право на розробку цього морського дна або цих морських надр;
  • брухт та відходи, одержані в результаті виробничих або інших операцій з переробки в цій країні, а також вироби, що були у вжитку, зібрані в цій країні та придатні лише для переробки на сировину;
  • товари, вироблені в цій країні виключно з продукції, зазначеної у попередніх пунктах.

При визначенні походження товару може застосовуватися принцип двосторонній кумуляції – це можливість використовувати у виробництві товару матеріалів, що походять з ЄС, які при визначенні походження прирівнюються до українських матеріалів. При цьому мають витримуватися умови, при яких процес обробки або переробки, здійснений в Україні, мають перевищувати операції, зазначені в статті 101 зазначеного Регламенту (просте складання, пакування, подрібнення, зберігання…). Але перелічені матеріали не повинні обов’язково пройти достатню обробку або переробку.  
Для товару, при виготовленні якого використовувалась сировина та матеріали імпортного походження,  статус походження визначається згідно виконання умов, зазначених в переліку необхідних обробок або переробок наведених в додатку 15.   

Для отримання сертифікату EUR-1 в ТПП подається пакет документів, що підтверджує походження товару, а саме довідка про виробництво, сертифікати якості, паспорти на продукцію, накладні на товар, якщо потрібно калькуляцію на товар, на сільськогосподарську продукцію документи підтверджуючі що продукція вирощена в Україні та факт експорту: контракт, інвойс, та друкується заявка відповідної форми, або заповнюється друкованими літерами.

Вартість сертифікату EUR-1 встановлена міністерством економіки і становить  207 грн з ПДВ.
Консультації можна отримати за телефонами 63-31-20, 63-39-92, 63-40-62.

Лист Міністерства доходів і зборів України від вiд 16.04.2014 N 8950/7/99-99-24-02-08-17 „Щодо надання країнами ЄС автономних тарифних преференцiй товарам, походженням з України”.
У листі зазначено, що країнами ЄС будуть надані автономні тарифні преференцiї товарам, які походять з України. Зокрема, автономнi тарифнi преференцiї набудуть чинностi пiсля публiкацiї вiдповiдного рiшення Європейської Комiсiї в Офiцiйному журналi ЄС та будуть дiяти до листопада 2014 року. До товарiв українського походження будуть застосовуватися автономнi тарифнi преференцiї за умови подання митним адмiнiстрацiям країн ЄС сертифiкатiв походження товарiв з України за формою „EUR.1”. Зокрема, в рамках автономних тарифних преференцiй зберiгається порядок видачi торгово-промисловими палатами України сертифiкатiв походження товарiв з України за формою „EUR.1” в межах повноважень, визначених Законом України 02.12.1997 N 671/97-ВР „Про торгово-промисловi палати в Українi” та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.02.2003 N 255 „Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачi сертифiкатiв про походження товару”. Митницi Мiндоходiв будуть здiйснювати верифiкацiю цих сертифiкатiв за запитами митних адмiнiстрацiй ЄС у порядку, встановленому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.12.2002 N 1861 „Про затвердження Порядку верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України”. Для визначення походження товарiв з України будуть застосовуватися правила походження товарiв вiдповiдно до Регламенту ЄК N 2454/93, яким введено в дiю iмплементацiйнi положення Митного кодексу ЄС (Роздiл IV, Глава 2, пiдроздiл 2; статтi 97- 123; Додаток 15 (Перелiк правил); Додаток 21). На перiод дiї автономних тарифних преференцiй залишаються преференцiї, якi застосовуються до товарiв походженням з України в рамках Генеральної системи преференцiй на пiдставi сертифiкатiв походження за формою „А”, якi видаються торгово-промисловими палатами України.

КУРСИ ВАЛЮТ

USD | finance com uaRUR | finance com ua
EUR | finance com ua 

КОНТАКТИ

Адреса:
м.Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19

тел.:
(0362) 26-38-66, 26-96-74

тел./ факс:
(0362) 26-38-66, 26-96-74,

rcci@rivne.com
www.rcci.rivne.com