Рівненська торгово-промислова палата

Rivne Chamber of Commerce & Industry

«Ми впевнено дивимось у майбутнє
і відкриті до ділового співробітництва!»

Волинські торгиВолинські торги 2019 №119 (119) — Сервіс-контакт № 7 (119) липень 2007 Інформація для бізнесу
         Європейський Союз побудований за інституційною системою
Держави-члени делегують суверенне право на вирішення певних справ незалежним інституціям, які представляють інтереси Союзу в цілому, його країн та його громадян. Комісія традиційно опікується інтересами Союзу в цілому, в той час як кожний окремий національний уряд представлений в Раді Європейського Союзу, а Європейський Парламент напряму обирається громадянами. Тому, демократія та верховенство закону є наріжними каменями структури Європейського Союзу.

"Інституційний трикутник", що утворюється Комісією, Радою та Парламентом доповнюється ще двома інституціями — Судом Європейського Союзу та Судом Аудиторів, а також п’ятьма іншими європейськими органами. На додаток було засновано ще 13 спеціалізованих агенцій, які займаються, зокрема, технічними, науковими та питаннями управління. · Європейський Парламент
· Рада Європейського Союзу
· Європейська Комісія
· Суд Європейського Союзу
· Суд Аудиторів
· Європейський Центральний Банк
· Комітет з економічних та соціальних питань
· Комітет регіонів
· Європейський Інвестиційний Банк
· Європейський Омбудсмен
· Агенції Європейського Союзу

Офіційні мови ЄС
15 квітня 1958 року Рада постановила, що офіційні мови країн-членів повинні стати як офіційними мовами Співтовариства, так і робочими мовами установ Співтовариства. Тому Офіційна мова кожної країни-члена є офіційною мовою ЄС. Оскільки кілька держав-членів мають ту саму офіційну мову, то це означає, що існує 21 офіційних мов: чеська, датська, голландська, англійська, естонська, фінська, французька, німецька, грецька, угорська, італійська, португальська, іспанська, шведська, ірландська (з 1 січня 2007, але з обмеженням), латвійська, литовська, мальтійська, польська, словацька, словенська.
Перелік питань, що належать до політичних критеріїв (Копенгагенські критерії), які використовуються для оцінки прогресу тієї чи іншої країни-кандидата Європейською Комісією (підготовлено на основі щорічних звітів по країнах-кандидатах)
Згідно з визначенням, яке дала Рада ЄС на Самміті у Копенгагені у 1993 році, кожен кандидат у члени ЄС повинен відповідати певним критеріям, зокрема, політичним критеріями визначено: „стабільність інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та захист меншин”.

Демократія та верховенство права
1) Система судочинства
Технічні аспекти: створення додаткових рівнів судочинства, комп’ютеризація (подається кількість комп’ютерів у різних судах) та підвищення швидкості розгляду справ (подається детальний огляд того, скільки часу займає розгляд справи у тому чи іншому виді суду, динаміка тривалості процедур). Адміністративний штат судів.
· Рівень доступу громадян до судів
· Корупція в судах. Імунітет суддів не дозволяє відслідковувати дійсний рівень корупції.
· Законодавче забезпечення судової системи. Європейська комісія дає свій аналіз того, як ті чи інші закони впливатимуть на систему на практичному рівні.
· Структура системи судочинства: скільки і яких судів на яких рівнях
· Структура прокуратури
· Кількість суддів різних рівнів
· Система виконання судових рішень
· Процедура набору на роботу суддів, а також система оцінки роботи та службового підвищення
· Тренінгові системи для суддів
· Незалежність судочинства — аналіз механізмів забезпечення незалежності судочинства

2) Антикорупційні заходи
· Законодавство
· Адміністративні заходи, що стримують корупцію
· Доступ громадян до інформації
· Притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб
· Корупція у поліції та органах прикордонного контролю та притягнення до відповідальності відповідних порушників
· Огляд конвенцій Ради Європи з питань кримінального та цивільного законодавства, що займається корупцією, відмивання грошей, що країни-кандидати прийняли.
· Участь у антикорупційних заходах ОБСЄ та Ради Європи

Права людини та захист меншин
1) Громадянські та політичні права
· Поводження поліції з громадянами
· Процедура затримання та поводження з затриманими
· Торгівля людьми
· Система ув’язнення
· Система правової допомоги
· Біженці та шукачі притулку
· Злочини, що мотивовані расизмом
· Свобода вираження поглядів
· Свобода зборів та асоціацій
· Право на приватність (privacy)
· Свобода совісті, релігій та віросповідання
· Право власності
2) Економічні, соціальні та культурні права
· Рівні можливості
· Люди з фізичними та ментальними вадами
· Професійні спілки та свобода страйку
3) Права та захист меншин
При цьому зміст окремих прав людини та основних свобод, обсяг зобов’язань визначається в основному стандартами Ради Європи, а у окремих випадках ще більших за обсягом зобов’язань країн-членів ЄС.

Чому святкується День Європи
9 травня — це день заснування Європейського Союзу. Саме у цей день міністр закордонних справ Франції Робер Шуман запропонував створити Європейське об’єднання вугілля та сталі як засіб зміцнення миру та стабільності на континенті.
Сьогодні 9 травня (День Європи) став днем-символом для громадян Європейського Союзу. Разом зі спільною валютою (євро), прапором і гімном, День Європи символізує Європейський Союз як політичну сутність. Однак День Європи — це також можливість повеселитися на заходах і фестивалях, які наближають Європу до її громадян, а народи країн ЄС — один до одного.
День Європи став символом миру та єднання. Перша половина ХХ-го століття бачила Європу спустошеною та розділеною двома світовими війнами, у яких Франція та Німеччина були по різні боки, які принесли жахливі людські втрати та економічний занепад. Європейський Союз став результатом цих подій, і ми пишаємось тим, що у другій половині ХХ-го століття колишні вороги можуть не лише жити разом, але і творити спільну економічно-політичну громаду, яка сьогодні стала моделлю мирної та успішної регіональної інтеграції.

Який з термінів правильно вживати: "Європейський Союз", "Європейське Співтовариство" чи "Європейська Комісія"?
Усі терміни є правильними залежно від ситуації.
Європейський Союз виник 11 листопада 1993 року, коли набула чинності Маастрихтська угода. Обговорюючи події, що передували цій даті, більш точним було би вживання терміну "Європейське Співтовариство" чи навіть його попередника "ЄЕС". З 1/11/93 року термін "Європейський Союз" витіснив із загального вжитку термін "Європейське Співтовариство", позначаючи в переважній більшості випадків групу країн-членів, що утворюють Європейський Союз.
Європейська Комісія — це виконавчий орган, "публічне відомство" ЄС. ЄС сам по собі не має закордонних дипломатичних представництв. Власне Європейська Комісія репрезентована Представництвами за кордоном

Від Європейського Співтовариства до Європейського Союзу.
Угода про утворення Європейського Союзу, відома також як Маастрихтська угода, набула чинності 1 листопада 1993 року після ратифікації її дванадцятьма країнами-членами Європейських Співтовариств.
В результаті назва утворення, знаного як Європейське Співтовариство (ЄС), набула загального вжитку як Європейський Союз (ЄС). Звичайно, Європейське Співтовариство продовжує існувати як перша і найважливіша організація Європейського Союзу.
Тому вирази "ЄС", "Європейське Співтовариство" не виходитимуть із ужитку, особливо в певних документах юридичного характеру, таких як офіційні акти, прийняті на основі Угоди про утворення Європейського Співтовариства.
Роль і обов'язки Європейського Союзу не зводяться, однак, до Європейського Співтовариства (включаючи етапи створення Економічного і монетарного (валютного) союзу, Європейського співтовариства вугілля і сталі та Євратому (Європейського співтовариства з атомної енергії), а стосуються також нових сфер за Маастрихтською угодою, таких як Угода про утворення Європейського Союзу, відома також як Маастрихтська угода, набула чинності 1 листопада 1993 року після ратифікації її дванадцятьма країнами-членами Європейських Співтовариств.
В результаті назва утворення, знаного як Європейське Співтовариство (ЄС), набула загального вжитку як Європейський Союз (ЄС). Звичайно, Європейське Співтовариство продовжує існувати як перша і найважливіша організація Європейського Союзу. Тому вирази "ЄС", "Європейське Співтовариство" не виходитимуть із ужитку, особливо в певних документах юридичного характеру, таких як офіційні акти, прийняті на основі Угоди про утворення Європейського Співтовариства.
Союз в сукупності обслуговується єдиною структурою інституцій. Колишня Рада Міністрів Європейського Співтовариства зараз називається Радою Європейського Союзу, чи Європейською Радою.
Європейський Парламент та Суд Європейських Співтовариств зберегли свої початкові назви так само, як і Комісія Європейських Співтовариств, яку коротко можуть називати Європейською Комісією.
Подібним чином рекомендується вживання термінів "Європейський Союз" чи "ЄС" для позначення території, яка раніше співвідносилась з Європейським Співтовариством, в таких виразах: "країни-члени ЄС", "населення ЄС", "ринок чи промисловість ЄС" тощо.
 

КУРСИ ВАЛЮТ

USD | finance com uaRUR | finance com ua
EUR | finance com ua 

КОНТАКТИ

Адреса:
м.Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19

тел.:
(0362) 26-38-66, 26-96-74

тел./ факс:
(0362) 26-38-66, 26-96-74,

rcci@rivne.com
www.rcci.rivne.com