Рівненська торгово-промислова палата

Rivne Chamber of Commerce & Industry

«Ми впевнено дивимось у майбутнє
і відкриті до ділового співробітництва!»

Рівненська торгово-промислова палата

06.01.2005
Третейський суд

Рівненською торгово-промисловою палатою в грудні 2004 року створено постійно діючий Третейський суд з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб

Постійно діючий Третейський суд створено Рівненською торгово-промисловою палатою в грудні 2004 року з метою захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб.

До даного третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних та господарських правовідносин, за винятком справ, передбачених законом.

Завданням третейського суду є захист майнових і немайнових прав та охоронюваних законом  інтересів сторін третейського розгляду шляхом всебічного розгляду та вирішення спорів відповідно до чинного законодавства, забезпечення швидкості та економічності процедури розгляду спорів, збереження та укріплення ділових, партнерських відносин між сторонами спору, не зважаючи на існуючі між ним спори.

При розгляді спорів Третейський суд керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно — правовими актами, та міжнародним договорами України.

Третейський суд у випадках, передбачених законом або міжнародним договором України, застосовує норми права інших держав. В передбачених законом випадках застосовує законодавство, яке регулює подібні відносини, а за відсутності такого - аналогію права чи керується торговими та іншими звичаями.

Порядок та правила розгляду справ у третейському суді встановлено Законом України „Про третейські суди” і Регламентом третейського суду затвердженого постановою Президії Рівненської торгово-промислової палати.

До списку суддів Третейського суду затвердженого постановою Президії Рівненської торгово-промислової палати входять адвокати Бодрягов В.С., Ганов О.В., суддя Павлюк С.І., який є головою спілки аудиторів України та фахівцем з захисту прав власності у т.ч. корпоративних прав, суддя Хомазюк О.Я., який є фахівцем з земельних спорів. Персональний склад суддів відповідає вимогам передбачених ст.18 Закону України «Про третейські суди».

У відповідності до  норм чинного Господарського процесуального кодексу України при подачі позову до господарського суду позивач сплачує державне мито та витрати на інформаційно — технічне забезпечення судового процесу. Цивільний процесуальний кодекс, який набуває чинності з  01 січня 2005 року, за нормами якого розглядаються цивільні спори в судах державної юрисдикції, передбачає при подачі справи до суду сплату крім судово збору, витрат на інформаційно-технічне  забезпечення розгляду справи.

При подачі справи на розгляд Третейського суду при Рівненській торгово-промисловій палаті позивач сплачує третейський збір в сумі 100 грн.

Розгляд справи в третейському суді має переваги перед розглядом в судах державної юрисдикції, а саме — право вибору складу суддів, як кількісного так персонального, термінів розгляду, рішення третейського суду не передбачає терміну набуття чинності, розгляд справи в даному суді є дешевшим, сторони мають право в третейській угоді розподілити витрати на розгляд справи і т.і..

Третейський суд діє відповідно до Положення затвердженого постановою Президії Рівненської торгово-промислової палати.

Місце проведення третейського розгляду є місце знаходження Третейського суду: вул. Гетьмана Мазепи, буд.19, офіс № 19 м. Рівне, 33028, Україна, службовий телефон ( 0362 ) 26 30 96.

Колектив суддів Третейського суду при Рівненській торгово-промисловій палаті готовий до  об’єктивного розгяду справ не залежно від складності спору.

КУРСИ ВАЛЮТ

USD | finance com uaRUR | finance com ua
EUR | finance com ua 

КОНТАКТИ

Адреса:
м.Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19

тел.:
(0362) 26-38-66, 26-96-74

тел./ факс:
(0362) 26-38-66, 26-96-74,

rcci@rivne.com
www.rcci.rivne.com