м.Рівне, вул.Гетьмана Мазепи,19
(0362) 62-05-33, office@rcci.rivne.com
НОВИНИ Всі новини

засвідчення форс-мажорних обставин

14/05/2020

Враховуючи велику кількість звернень, що надходить до Рівненської торгово-промислової палати щодо можливості засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) по договорах оренди приміщень у зв’язку з заходами, які введенні через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні інформуємо  наступне.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19) від 17.03.2020 року №530-IX внесені зміни до ч.2 ст.141 «Про торгові промислові палати в Україні», доповнивши перелік форс-мажорних обставни (обставин непереборної сили) словами «карантину», встановленого Кабінетом Міністрів України.

Тобто, на державному рівні введення карантину віднесено до форс-мажорних обставни (обставин непереборної сили), де виникають обставини юридичного форс-мажору, що з незалежних і непередбачуваних для суб’єктів господарювання об’єктивних причин, зумовлених обов’язком виконання встановлених обмежувальних заходів нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, унеможливлюють виконання своїх договірних зобов’язань.

Якщо у договорі оренди зазначено, що на період дії обставин форс-мажору орендар повністю звільняється від внесення орендної плати то доки діятиме карантин, орендар може не сплачувати орендну плату і претензій та штрафних санкцій з боку орендодавця не виникне.

Але якщо в договорі оренди  прописані інші положення, за яких на період дії форс-мажору орендареві лише відстрочується термін виконання зобов’язання за договором,  таким чином, орендна плата має бути сплачена після того, як припинять свою дію обставини форс-мажору, а на період їх дії орендар просто звільняється від відповідальності за невчасне внесення орендних платежів.

Крім того, відповідно до частин четвертої, шостої ст.762 ЦКУ орендар має право вимагати в орендодавця зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася, орендар звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає. Отже, у ситуації, коли підприємець не може використовувати приміщення у зв’язку з обов’язковим зупиненням діяльності через введення карантину він може звільнятися від сплати орендної плати за весь час невикористання приміщення.

Звернення заявника  до торгово-промислової палати  за отриманням сертифіката для засвідчення форс мажорних обставин є правом як для суб’єктів господарської діяльності, так і фізичної особи.

Порядок засвідчення форс-мажорних обставин встановлюється Регламентом засвідчення Торгово-промислової палати України та регіональними торгово-промисловими палатами, який затверджено Рішенням  Президії ТПП України від 15 липня 2014 року №43, та затверджено в новій редакції від 18 грудня 2014року №44(5), із змінами і доповненнями.

Для цього  подається  заява за встановленою ТПП України формою про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (Додатки №№ 1,2,3 до Регламенту) за підписом керівника підприємства, організації та з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням – довіреною особою, зразки заяв розміщенні на сайті ТПП України та Рівненської ТПП.

Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених ним копій згідно з чинним законодавством України.

Заява підлягає розгляду залежно від складності та обсягу документів протягом семи робочих днів із дня звернення суб`єкта господарської діяльності та протягом двадцяти одного робочого дня – з дня звернення фізичної особи.

Враховуючи зазначене та існуючу міжнародну практику, Рівненська ТПП рекомендує суб’єктам господарювання, які не можуть виконувати свої зобов’язання у зв’язку з форс- мажорними обставинами, в тому числі карантину, до моменту звернення до Рівненської ТПП або ТПП України, в першу чергу оформлювати документальне призупинення своєї діяльності у відповідній сфері (наказ, розпорядження та ін.) та письмово повідомляти (сповіщати) іншу сторону перед якою не виконується зобов’язання.

Також  рекомендуємо застосувати процедури урегулювання відношень сторін за договорами, шляхом укладання відповідних доповнень до договорів щодо перенесення строків зобов’язань, що в свою чергу автоматично усуне  порушення строків виконання договірних зобов’язань та не потребуватиме засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) ТПП або уповноваженою нею регіональною ТПП та отримання відповідного сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що  у будь-якому випадку  не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили): фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

Послуги по розгляду заяви та видачі сертифікату про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) надаються за встановленими тарифами після попередньої оплати за кожну послугу окремо.

За більш детальною інформацією просимо звертатися до Рівненської ТПП за тел. (0362) 26-38-66; (067) 360 30 35.

 

Заява №1

Заява №2

Заява №3