Рівненська торгово-промислова палата

Rivne Chamber of Commerce & Industry

«Ми впевнено дивимось у майбутнє
і відкриті до ділового співробітництва!»

Волинські торгиВолинські торги 2018 №119 (119) — Сервіс-контакт № 7 (119) липень 2007 Інформація для бізнесу
         ВИ БАЖАЄТЕ ОТРИМАТИ ШТРИХОВИЙ КОД НА ПРОДУКЦІЮ ТА ДОЛУЧИТИСЯ ДО ВСЕСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ GS1?
Наприкінці 1960-х років виробники та торгівля в розвинених країнах почали відчувати все більшу потребу автоматизувати свої процеси. З метою забезпечення єдиних стандартів та методик автоматичної ідентифікації та електронної передачі інформації були створені відповідальні організації: в 1972 році в США розпочала діяльність Uniform Code Council (UCC), а в 1977 році в Європі — Європейська асоціація товарної нумерації EAN (European Article Numbering). Європейська організація створена за ініціативою виробників та дистриб'юторів дванадцяти європейських країн. Європейська система товарної нумерації стала логічним розвитком американської системи UPC, що на той час вже використовувалась у США та Канаді.

Протягом кількох наступних років до EAN приєднались країни Латинської та Центральної Америки, Азійсько-тихоокеанського регіону, Центральної та Східної Європи. Європейська Асоціація EAN стала міжнародної організацією, відповідно було змінено назву — EAN International.
За понад чверть століття діяльності EAN International стала авторитетною всесвітньою організацією, що забезпечує понад мільйон підприємств-користувачів широким спектром стандартів та служб у сфері інформаційного супроводження товаропостачання. У травні 1997 року на спільному конгресі UCC та EAN International вирішено перейти до єдиної всесвітньої системи автоматичної ідентифікації та електронної передачі ділової інформації. У 2002 році організації UCC та ЕССС (Канада) стали повноправними членами EAN International. Організація стала справді всесвітньою. Тому в 2003 році Генеральна асамблея EAN International прийняла рішення про запровадження нової назви всесвітньої організації — GS1.

Чим зумовлене широке розповсюдження системи GS1 у світі?
За даними GS1, щоденно здійснюється більш ніж 5 мільярдів сканувань штрихових кодів GS1. Користувачами стандартів GS1 є понад 1 000 000 компаній у всьому світі. Таке розповсюдження зумовлене тим, що система GS1 базується на ділових потребах підприємств-користувачів. Стандарти GS1 постійно розвиваються відповідно до стрімкого розвитку технологій. Основою всіх стандартів GS1 є незначуща система нумерації, яка гарантує, що номери GS1 забезпечують унікальну ідентифікацію і не можуть випадково повторюватись. Тому підприємство, що застосовує ідентифікацію та штрихове кодування відповідно до стандартів GS1, впевнене: у іншого підприємства, де б воно не знаходилось, не виникне ніяких проблем з обліком отриманих товарів, послуг, одиниць постачання тощо.

Чи правда, що перші цифри штрихового коду визначають країну виробництва товару?
Існує хибна думка, що перші 3 цифри номера GS1, що представлений у штриховому коді (префікс національної Організації GS1), визначають країну виробництва товару. Це не вірно. За префіксом можна визначити тільки те, у якій національній організації зареєстровано підприємство. Суб'єкти господарювання, які реєструються у GS1 Україна, отримують номери, що починаються з цифр "482". Хто відповідає за присвоєння товару ідентифікаційного номера в Системі GS1? Відповідно до всесвітніх нормативно-технічних документів GS1, за присвоєння Глобального номера товарної позиції у загальних випадках відповідає "організація, що володіє торговельною маркою ("brand owner"), нормативно-технічною документацією (специфікаціями) на продукт, незалежно від того, де і ким продукт був вироблений". Це може бути:
- виробник або постачальник — якщо компанія сама виробляє продукт або отримує його виробленим у будь-якій іншій країні, та продає його під торговельною назвою ("brand name"), що належить виробникові або постачальникові;
- імпортер або підприємство гуртової торгівлі якщо він отримує вироблений у будь-якій країні продукт та продає його під торговельною назвою, що належить компанії, а також у випадках, коли імпортер або підприємство гуртової торгівлі змінює продукт (наприклад, модифікуючи пакування);
- підприємство роздрібної торгівлі — якщо підприємство роздрібної торгівлі отримує продукт, виробленим у будь-якій країні, і продає його під торговельною назвою, яка належить підприємству роздрібної торгівлі.

Винятки
- Якщо товарній позиції не присвоєно GTIN на етапі її виробництва, імпортер або посередник може забезпечити присвоєння цьому товару тимчасовий GTIN.
- Виробник забезпечує присвоєння GTIN товарним позиціям без торговельної марки ("non-branded") та товарним позиціям із загальними властивостями, що не мають ознак певної торгової мережі.

Попередження:
Деякі компанії виробляють одну і ту ж товарну позицію в декількох різних країнах або на кількох заводах. У цьому випадку GTIN повинен бути присвоєний централізовано і управлятися однією з компаній, яка входить до групи, або одним з її виробничих підрозділів.

Чи буде дійсним штриховий код із номером, який присвоїла GS1 Україна, в інших країнах світу?
Так (за винятком номерів обмеженої циркуляції). Штрихові коди GS1 в усьому світі формуються відповідно до єдиних всесвітніх стандартів. Система ідентифікації GS1 гарантує, що присвоєний товару Глобальний номер товарної позиції, який подається на товарі у вигляді штрихового коду, не може бути випадково присвоєно будь-якому іншому товару в жодній країні світу. Тому штриховий код, що присвоїла GS1 Україна, буде дійсним у будь-якій країні світу.

Хто повинен займатися питанням штрихового кодування на підприємстві?
На кожному підприємстві, що маркує свою продукцію штриховими кодами EAN, має бути особа, що координує діяльність, пов'язану з штриховим кодуванням. Як правило, своєчасне отримання номера GS1, при розробці і підготовці до виробництва нового товару, забезпечують працівники, що займаються регуляторними питаннями і виробничою документацією. Відповідальність такого працівника значна.
Від нього залежить:
- правильність ідентифікації продукції;
- своєчасність оформлення та подання відповідних виробничих документів, пов'язаних із штриховим кодуванням;
- забезпечення кваліфікованого контролю відповідності штрихових кодів стандартам як під час розробки дизайну, так і під час отримання чергових партій пакувальної продукції;
- забезпечення правильного маркування упаковок продукції працівниками виробничих ліній, а також складів;
- забезпечення відповідності маркування штриховими кодами продукції вимогам реалізаторів і реагування на їх зауваження;
- надання правильної інформації всім іншим працівникам, які мають справу з питаннями штрихового кодування в своїй роботі.
Оскільки штриховий код на товарі — це інструмент, що дозволяє скоротити виробничі витрати на всьому шляху просування товару від виробника до споживача, він вимагає найсерйознішого відношення з боку виробничників.

Які розміри штрихового коду?

Штриховий код EAN-13
- Мінімальний розмір 29.83x20.74 мм (масштаб 80%)
- Номінальний розмір 37.29x25.91 мм (масштаб 100%)
- Максимальний розмір 74.58x51.86 мм (масштаб 200%).

Штриховий код EAN-8
- Мінімальний розмір 21.38х17.05 мм (масштаб 80%)
- Номінальний розмір 26.73х21.31 мм (масштаб 100%)
- Максимальний розмір 53.46х42.62 мм (масштаб 200%).

Штриховий код ITF-14
- Номінальний розмір 142.75х32.00 мм (масштаб 100%).

Як правильно розмістити штриховий код на транспортній упаковці?
Штриховий код наноситься на суміжні сторони упаковки, а саме на коротку і довгу сторону праворуч (при складських операціях це дозволяє завжди бачити штриховий код). Штриховий код може бути розміщений тільки у двох положеннях: лінії штрихів розміщуються перпендикулярно основі упаковки або паралельно. Штрихові коди на товарних одиницях, які містить упаковка, не повинні бути видимі (для уникнення випадків зчитування сканером штрихового коду з продукції, а не з упаковки). Особливо це стосується товарів упакованих у термозбіжну плівку.
Упаковки висотою менш ніж один метр. Нижній край штрихового коду повинен знаходитися на відстані 32 мм від основи упаковки, та на відстані не менше 19 мм від вертикального ребра упаковки.
Упаковки висотою понад один метр. На піддонах та інших упаковках висотою понад 1 метр штрихові коди розташовуються на рівні від 400 мм до 800 мм від рівня основи та не ближче 50 мм від вертикального ребра.

Порядок вступу до GS1 Україна
Якщо Ви бажаєте отримати штриховий код на товари та долучитись до всесвітньої системи GS1, Ви повинні вступити до Асоціації "GS1 Україна", яка є єдиним офіційним представником в Україні міжнародної організації GS1 — провідної світової організації з розробки та впровадження всесвітніх стандартів і рішень, які підвищують ефективність і прозорість виробництва, постачання і торгівлі.
Оформити всі необхідні документи можна, звернувшись до Регіонального центру “ДжіЕс1-Україна” при Рівненській торгово-промисловій палаті. Фахівці Регіонального центру нададуть кваліфіковані консультації з усіх аспектів штрихового кодування та участі підприємства в системі GS1-UCC.
вул. Гетьмана Мазепи, 19, каб. 7
Тел. 22-24-65, 22-30-96
e-mail: shtruhkod@rcci.rivne.com
www.rcci.rivne.com
 

КУРСИ ВАЛЮТ

USD | finance com uaRUR | finance com ua
EUR | finance com ua 

КОНТАКТИ

Адреса:
м.Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19

тел.:
(0362) 26-38-66, 26-96-74

тел./ факс:
(0362) 26-38-66, 26-96-74,

rcci@rivne.com
www.rcci.rivne.com