м.Рівне, вул.Гетьмана Мазепи,19
(0362) 62-05-33, office@rcci.rivne.com

Членство – це:

 • Досвід кращих
 • Публічна позиція
 • Підтримка професіоналів
 • Затребувані комунікації
 • Консолідація зусиль

Система ТПП в Україні – це впливова, дієва та проактивна організація, найбільш регіонально розгалужена в Україні, з потужною мережею партнерів за кордоном, що створює умови для підвищення конкурентоспроможності бізнесу на регіональному, національному та міжнародному рівнях, яка об’єднує понад 8 тис.членів у 25 регіонах країни.

Система ТПП в Україні пропагує цінності та фундаментальні принципи, які є запорукою підтримки високих етичних і ділових стандартів, адже ми прагнемо бути чинником позитивних змін у бізнес-середовищі і Україні в цілому та щодня креативно перетворюємо ідеї на результати.

– Успіх починається з нами –

Принципи у роботі з членами

 • Фокус на МСБ
 • Забезпечення публічного діалогу між бізнесом (у цілому) та владою
 • Залучення членів до діяльності комітетів системи ТПП
 • Відокремлення роботи з членами від сервісів
 • Системність у комунікаціях із членами
 • Консолідація думок і позицій членів
 • Автоматизація процесу взаємодії ТПП України, регіональних ТПП і членів

Переваги членства

 • Представлення і захист інтересів вашого бізнесу як в Україні, так і за її межами
 • Допомога у розвитку зовнішньоекономічних зв’язків вашого бізнесу, експорту через мережу представництв ТПП за кордоном (35 країн)
 • B2G | B2B | B2U
 • Допомога у розвитку вашого бізнесу через мережу 25 регіональних ТПП
 • Участь у бізнес-заходах, що проводяться ТПП України (понад 2300 заходів на рік)
 • Отримання комерційних пропозицій зарубіжних компаній
 • Отримання рекомендаційних листів, що підтверджують членство в Палаті, для пред’явлення посольствам і діловим партнерам за кордоном
 • Отримання контактної інформації потенційних партнерів для вашого бізнесу
 • Представництво інтересів бізнесу у 25 регіонах країни та за кордоном
 • PR та EVENT-підтримка вашого бізнесу

Як стати членом Палати:

Для прийняття до членів Рівненської ТПП необхідно звернутись до нас за адресою:

м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19, тел. (0362) 62-05-33

та подати заяву, копію документа про державну реєстрацію, заповнену анкету встановленого зразка та сплатити вступний і членський внески.

Членами Палати можуть бути юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, громадяни України, котрі зареєстровані як підприємці, та об’єднання підприємців.

Прийняття до складу членів Палати здійснюється керівними органами регіональних ТПП із подальшим повідомленням ТПП України.

– Права та обов’язки членів торгово-промислової палати –

Члени Палати мають право:

 • брати участь із вирішальним голосом у роботі загальних зборів (конференції) регіональної палати;
 • обирати делегатів на з’їзд ТПП України;
 • обирати та бути обраними до керівних органів регіональної палати та Торгово-промислової палати України;
 • виносити на розгляд загальних зборів (конференції), Ради (Президії) регіональної палати, а також з’їзду, Ради та Президії Торгово-промислової палати України пропозиції з питань, що входять до сфери діяльності, відповідно, регіональної палати та ТПП України;
 • отримувати від регіональної палати та ТПП України сприяння у вирішенні питань, що стосуються їх діяльності;
 • користуватися послугами регіональної палати та ТПП України у першочерговому порядку та на пільгових умовах, що визначаються їх керівними органами;

Члени Палати зобов’язані:

 • активно сприяти реалізації статутних завдань і функцій Палати;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески;
 • здійснювати свою діяльність за принципами поваги до партнера, добропорядності, не допускати випадків недобросовісної конкуренції.

Припинення членства в Палаті

Припинення членства в Палаті здійснюється на підставі письмової заяви до регіональної ТПП.

Член Палати, який не сплатив членські внески протягом року, може бути виключений із числа членів Палати.

У випадку невиконання членом Палати обов’язків, передбачених її Статутом, рішення про виключення  з числа членів Палати приймаються Президією Рівненської ТПП з подальшим повідомленням ТПП України.